ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณจ้างเพื่อตรวจเช็คระยะ และเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ เบียน 1ฒอ1745 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,461.45 บาท) ส สป.

Leave a Comment

Skip to content