ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณจ้างเพื่อตรวจเช็คระยะ และเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน 2กฐ 5060 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (40,284.43 บาท) สสป.

RPO1608.3.2232.pdf

Leave a Comment

Skip to content