ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่บริหารงา นทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

Leave a Comment

Skip to content