ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ ออุปกรณ์การตัดแต่งต้นไม้ วัสดุบำรุงรักษา ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตรในการจัดงานวันร ักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (วงเงิน 41,890 บาท) สสป.

RPO1608.3.1802.pdf

Leave a Comment

Skip to content