ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณสำหรับการจ้างบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 88,000 บาท) สสป.

RPO1608.3.1650.pdf

Leave a Comment

Skip to content