ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครืองถ่า ยเอกสาร ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ตั้ งแต่1ต.ค.2566-31มี.ค.2566) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพา ะเจาะจง (สผส.)

22092566.pdf

Leave a Comment

Skip to content