ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์สี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (41,1 52.20 บาท) สสป.

RPO1608.3.1507.pdf

Leave a Comment

Skip to content