ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่อสร้างฝายถาวร จำนวน ๓๐ แห่ง ของโครงการ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ และใช้ประโยชน์จากทรัพยาก รธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content