ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ณน 4745 กรุงเทพ มหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.51-005-0201-0001 โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง (สผส.)

Leave a Comment

Skip to content