ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2กฐ4985 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง (22,000 บาท) สสป.

RPO1608.5.370.pdf

Leave a Comment

Skip to content