เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยว ข้อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขจ7482 กรุง เทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลว.21 มิ.ย.66) สปฟ .

ประกาศผู้ชนะราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content