เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน ผู้ชนะได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 97,070.40 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content