เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบต เตอรี่อากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง (ลว. 1 มิ.ย. 66) (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content