ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำร ุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2 ข3 9874 กทม. หมา ยเลขครุภัณฑ์ ปม.65-2320-004-0521-012-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ9874140666.pdf

Leave a Comment

Skip to content