ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำร ุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน1ขข3757กทม. หมา ยเลขครุภัณฑ์ ปม.63-2320-004-0007-012-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ3757140666.pdf

Leave a Comment

Skip to content