ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รักษาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก HP officejet 7612 all-in-one(a3)หม ายเลขครุภัณฑ์ ปม.62-7430-003-0016-012-0005 จำนวน 1 เครื่อง โด ยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้น 24052566.pdf

Leave a Comment

Skip to content