“รอง อปม. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ สจป. ที่ 3 สาขาแพร่”

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ โดยมี นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยสำนัก ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยรองอธิบดี รับทราบผลการดำเนินงาน และให้แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บรรลุเป้าหมายของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ในช่วงท้าย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน วันที่ 21 เมษายน 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Leave a Comment

Skip to content