ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รโดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้ านบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมา ส3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ชานนท์16032566.pdf

Leave a Comment

Skip to content