ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รโดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้ านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2566 ไตรมาส3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ กชกร16032566.pdf

Leave a Comment

Skip to content