ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า งเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผล ิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี เนื้อที่ 1,3 64 ไร่ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร) ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัด การทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก)

category procurement-winner

ปราศจากไวรัสwww.avast.com

(category procurement-winner).pdf

Leave a Comment

Skip to content