ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริ ด (HEV) ปริมาณกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี และกำลั งมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผน งานและสารสนเทศ)

icon_10_generic_list.pngร่าง ประกาศซื้อรถยนต์ HEV.pdfx_8px.png

Leave a Comment

Skip to content