ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟ ฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม ่เกิน 1,800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม ่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์

icon_10_generic_list.pngประกาศซื้อรถ HEV.pdfx_8px.png

Leave a Comment

Skip to content