เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ-โดรน.pdf

Leave a Comment

Skip to content