เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยว ข้อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3 ฒญ 355 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลว. 6ก.พ.66) สปฟ.

ประกาศผู้ชนะ.pdf

Leave a Comment

Skip to content