ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอีย ด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว, กล้อง Action Camera จำนวน 8 ต ัว, กล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) จำนวน 8 ตัว (ส ปฟ.)

ประกาศผู้ชนะ.pdf

Leave a Comment

Skip to content