ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชกา รของหน่วยป้องกัน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสา ร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี))

frdsurat_006.pdf

Leave a Comment

Skip to content