เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยว ข้อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขจ 7482 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 18 ม.ค.66 (สปฟ.)

ประกาศผุ้ชนะ.pdf

Leave a Comment

Skip to content