ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพรถเพื่อ ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเทพมหานคร หมายเลขคุรุภัณฑ์ ปม.51-0701-00-0005 โด ยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

รถ110166.pdf

Leave a Comment

Skip to content