เรื่อง ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ราคากลลาง.pdf

Leave a Comment

Skip to content