เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้ คนขับ (Drone) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 20 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66) (สปฟ.)

ประกาศกรม-โดรน.pdf

TOR โดรน.pdf

เอกสารประกวดราคา-โดรน.pdf

Leave a Comment

Skip to content