เรื่อง กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ควา มละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว, กล้อง Action Camera จำนวน 8 ตัว, กล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) จำนว น 8 ตัว

ราคากลาง.pdf

Leave a Comment

Skip to content