ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนา ด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 27 คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.)

ประกาศ.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content