เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมอะไหล่ที่ชำรุดและล้างเพื่อบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10 พ. ย.65 (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะ.pdf

Leave a Comment

Skip to content