ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพรถเพื่อ ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2 ขย 9874 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.65-2320-004-0521-012-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประาศผู้ชนะการเสนอราคา281165.pdf

Leave a Comment

Skip to content