เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อปืนยาวขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก และเครื่องกระสุนอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ประกาศ ณ วั นที่ 2 ก.ย. 65 (สปฟ.)

ประกาศเผยแพร่ ปืน 9 มม. งบ 65 รอบ2.pdf

Leave a Comment

Skip to content