เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อปืนยาว ขนาด 9 ม ม. จำนวน 10 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาว ุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.)

ใบราคากลาง ปืน 9มม. งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content