เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับแบบกันน้ำมาตรฐาน IP67 พร้อมกล้องกิมบอลสามแกนความละเอียด 4K จำน วน 1 ชุด และอากาศยานไร้คนขับแบบกันน้ำมาตรฐ าน IP67 พร้อมกล้องกิมบอลสามแกนถ่ายภาพความร้อ น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ลว. 1 ก.ย.65 (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content