เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน หย่อมบริเวณกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนดูแลรักษาสวนหย่อม.pdf

TOR สวนหย่อม.pdf

Leave a Comment

Skip to content