ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎอ 3653 กร ุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-223-1KD665530-001 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls1.pdf

Leave a Comment

Skip to content