ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวั สดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 ราย การ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

JTK02_65.pdf

Leave a Comment

Skip to content