ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารว มติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น ้อยกว่า 26,000 บีทียู จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง

ประกาศผู้ชนะแอร์19082565.pdf

Leave a Comment

Skip to content