ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ฒย 3059 กร ุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.59-012-03-0304-008 โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

sls3.pdf

Leave a Comment

Skip to content