ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจ้างตรวจเช็คระยะ และเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ เบียน 1ฒอ1745 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1337.pdf

Leave a Comment

Skip to content