ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจ้างตรวจเช็คระยะ และเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ เบียน 2กฐ4985 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาจง (สสป.)

RPO5101.pdf

Leave a Comment

Skip to content