เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพและซ่อมแซมอะไหล่ที่ชำรุดเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง (ลว.27 มิ.ย.65)(สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแอร์ 2เครื่อง.pdf

Leave a Comment

Skip to content