ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตร วจเช็ครถยนต์และซ่อมบำรุงรถยน ต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ญง – ๔๓๗๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์ ญง 4371 กทม.pdf

Leave a Comment

Skip to content