ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำ รุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒย3061 ก รุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.59-012-03-0304-009 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

19052565.pdf

Leave a Comment

Skip to content