ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำ รุงรักษาเครื่องปรับอาการศ จำนวน7เครื่อง ปร ะกอบด้วย หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-007-01-0140-0063,0064,0065,0066,0067 และ ปม.65-4120-001-031-007-0009ม0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29042565.pdf

Leave a Comment

Skip to content