เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 9 มี.ค.65 (สปฟ.)

ราคากลาง บก06-รถเครน15 ตัน – งบ 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content