ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คและทำ ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง จ ำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02032565.pdf

Leave a Comment

Skip to content